Tất cả cà phê
Dimension Coffee

ETHIOPIA KOKE YIRGACHEFFE G1 WASHED

190.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA BENSA BOMBE HONEY SIDAMO G1

280.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA ADOLA G1 WINEY NATURAL

200.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA GELANA GEISHA G3 NATURAL

100.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA BANKO NATURAL - YIRGACHEFFE GOTITI

168.000₫ 210.000₫
Dimension Coffee

KENYA KIRINYAGA AA TOP WASHED

290.000₫
Dimension Coffee

PERU WASHED - COOPICHEBI CHANCHANMAYO GEISHA

119.000₫ 340.000₫
Dimension Coffee

PERU NATURAL - COOPICHEBI CHANCHANMAYO GEISHA

119.000₫ 340.000₫
Dimension Coffee

COSTA RICA MOZART - TARAZZU MUSICIAN

320.000₫
Dimension Coffee

HONDURAS PADRINO MOROD MANOR

260.000₫
Dimension Coffee

COLOMBIA THERMO SHOCK FINCA EL DIVISO

380.000₫
Dimension Coffee

BEAN BLISS COLLECTION

340.000₫
Dimension Coffee

KENYA NYERI LION TARKA K72 HOUR WASHED 

162.000₫
Dimension Coffee

COLOMBIA SYDRA FINCA EL DIVISO HUILA ANAEROBIC NATURAL

320.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA GUJI GELANA GESHA G1

200.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA HAMBELA BUKU ABEL G1

210.000₫
Dimension Coffee

COSTA RICA TARRAZU CANET ANAEROBIC F1 BACH

408.000₫
Dimension Coffee

RWANDA INZOVU WAR ELEPHANT ALL RED

330.000₫
Dimension Coffee

YUNNAN KATIM P4 4.0

190.000₫
Dimension Coffee

ĐÔNG TIMOR LESTE SEMI WASHED

84.000₫
Dimension Coffee

HONDURAS LAS BOTIJAS ALBEL JIRON

240.000₫
Dimension Coffee

COSTA RICA CHOPIN TARRAZU CANET MUSICIAN SERIES

408.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA BANKO WASHED - YIRGACHEFFE G1 GEDEB GOTTITI

170.000₫
Dimension Coffee

BRAZIL CERRADO NATURAL

126.000₫
Dimension Coffee

ROBUSTA GIA LAI SƠ CHẾ MẬT ONG

66.000₫
Dimension Coffee

ARABICA ĐƠN DƯƠNG SƠ CHẾ ƯỚT

96.000₫
Dimension Coffee

COLOMBIA DE-CAFFEIN

138.000₫
Dimension Coffee

NICARAGUA SAN JOSÉ CATURRA CM NATURAL JASPER

360.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA SIDAMA BENSA 5TH CUP OF EXCELLENCE 2022

360.000₫
Dimension Coffee

DEEP & BOLD BLEND

120.000₫
Dimension Coffee

ETHIOPIA BEAUTY STRAWBERRY G1

408.000₫
Dimension Coffee

FINE ROBUSTA UCK FARM

66.000₫
Dimension Coffee

FRUITY BLEND

120.000₫
Dimension Coffee

FULL BODY BLEND

108.000₫
Dimension Coffee

COLOMBIA GEISHA LA LIVERA COLD LACTIC FERMENTED

320.000₫
Dimension Coffee

COLOMBIA NARINO SUPREMO WASHED

138.000₫
Danh sách so sánh

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Liên hệ