BASIC
BASIC COFFEE tại Dimension là dòng cà phê đạt các tiêu chuẩn sau đây:
1.  Là "specialty coffee", đạt từ 83-85.9 điểm SCA. Cà phê tại Dimension được chấm điểm bởi giảng viên được chứng nhận của SCA - chuyên gia thử nếm thế giới Q-Grader. 
2. Đạt được các tiêu chí và hương vị nổi bật của cà phê - cân bằng - dễ dàng sử dụng &  kết hợp.
3. Có nguồn hàng ổn định qua các vụ thu hoạch và các năm.
COLOMBIA

DECAF COFFEE - COLOMBIA

VIET NAM

ARABICA ĐƠN DƯƠNG - SƠ CHẾ ƯỚT

VIET NAM

GIA LAI - SƠ CHẾ MẬT ONG

ARABICA ĐƠN DƯƠNG - SƠ CHẾ MẬT ONG

BRAZIL - SƠ CHẾ TỰ NHIÊN

COLOMBIA - SƠ CHẾ ƯỚT

HONDURAS MARCALA - SƠ CHẾ ƯỚT

Nội dung dưới chân trang

test
Danh sách so sánh

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Liên hệ