Chính sách đổi trả

Để mang đến s thun tin và tri nghim tt nht cho khách hàng, Dimension Coffee có nhng chính sách phù hp khi khách hàng có nhu cu đổi tr sn phm.  Chúng tôi luôn mong mun mang li cho khách hàng nhng sn phm và cht lượng phc v tt nhất.

Việc đổi tr sn phm đi kèm mt s điu kin c th, Quý khách vui lòng tham kho thông tin chi tiết bên dưới :

1. Điu kin đổi trả

Quý Khách hàng cần kim tra tình trng hàng hóa và có th đổi hàng/ tr li hàng ngay ti thi đim giao/nhn hàng trong nhng trường hợp sau:

 • Hàng không đúng chng loi, mu mã trong đơn hàng đã đặt hoc như trên website ti thi đim đặt hàng.
 • Không đủ s lượng, không đủ b như trong đơn hàng.
 • Tình trạng bên ngoài b nh hưởng như rách bao bì, bong tróc, b vỡ…

 Khách hàng có trách nhiệm trình giy t, hình nh  liên quan chng minh s thiếu sót trên để hoàn thành vic hoàn tr/đổi tr hàng hóa. 

2. Quy định v thi gian thông báo và quy trình đổi trả

 • Thời gian thông báo đổi tr: trong vòng 48h k t khi nhn sn phm đối vi trường hp sn phm thiếu ph kin, quà tng hoc b vỡ.
 • Thời gian gi chuyn tr sn phm: trong vòng 7 ngày k t khi nhn sn phẩm.
 • Địa đim đổi tr sn phm: Khách hàng có th mang hàng trc tiếp đến văn phòng/ ca hàng ca chúng tôi hoc chuyn qua đường bưu điện.

Trong trường hp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu ni liên quan đến cht lượng sn phm, Quý Khách hàng vui lòng liên h đường dây chăm sóc khách hàng ca chúng tôi.

3. Chi phí đổi trả 

Trường hp đổitr hàng vi nguyên nhân t phía khách hàng (chn sai chng loi, kích c, …)

 • Phí vận chuyn do Khách hàng tr (cho c 2 chiều).
 • Khách hàng phải chu hoàn toàn ri ro khi hàng chuyn t phía khách hàng đến địa đim đổi hàng
 • Trường hp đổi-tr hàng do nguyên nhân t li ca chúng tôi hoc bên vn chuyn, chúng tôi s chu chi phí đổi trả.

4. Chính sách hoàn tiền

Sản phm khi gp li ch có có th đổi tr sang sn phm cùng loi hoc sn phm khác có giá tr bng hoc cao hơn (khách hàng bù chênh lch nếu có).

Trong trường hp li t phía chúng tôi mà không có sn phm như yêu cu để đổi cho quý khách hàng. Chúng tôi s hoàn tr tin cho khách hàng theo hình thc khách hàng thanh toán.

 • Nếu khách hàng thanh toán qua chuyn khon, chúng tôi hoàn tr tin theo tài khon đã thanh toán đúng bng s tin mà khách hàng mua dịch vụ đó;
 • Nếu khách hàng thanh toán ti ca hàng, đề ngh khách hàng đến ca hàng để nhn tin mt (Nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ với khách hàng để đặt lịch hẹn).

Dimension Coffee không áp dụng hoàn tin vi các chi phí như chi phí vn chuyn, chi phí phát sinh trong quá trình vn chuyn, giao nhn hàng hoá…

 

Lưu ý: Dimension Coffee khuyến khích khách hàng nên chp nh/ quay video sn phm trước khi đổi hàng hóa, vic lưu gi hình nh/ video s giúp khách hàng làm bng chng nếu có nhng vn đề phát sinh trong quá trình đổi trả.

 

Danh sách so sánh

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Liên hệ